Nieuws

In Memoriam

Op 10 juli 2021 is onze goede vriend en medeoprichter Henk Freeke in een ziekenhuis in Zuid-Afrika overleden. Oom Henk, zoals hij bij ons bekend stond, is in zijn woonhuis in Zuid-Afrika, circa een week eerder, gevallen waarna ziekenhuisopname noodzakelijk was. Oom Henk was een Engel op ons pad en op het pad van velen en wij zullen hem dan ook voor de rest van ons leven koesteren in onze herinnering. Dank u voor uw inspiratie en ook uw hulp. We missen u !

 

Nieuw logo voor GuidanceProfile.nl

De heer Koen Beekman van het ontwerpbureau Heerlijk-Helder in Geesteren (koen@heerlijk-helder.nl) is specialist in communicatie en merkidentiteit en heeft een wezenlijke bijdrage geleverd in de professionalisering van de merkidentiteit van GuidanceProfile.nl met een sterke focus op de ontwikkelingen die we doormaken.

Het oude logo en daarmee de uitstraling van dit bedrijf was toe aan een aanpassing die beter aansluit bij de ‘Groep‘ die GuidanceProfile.nl gaat worden. Het nieuwe logo (zie hieronder) is primair groen van kleur en symboliseert onze strategische waarde: geld-volgt-mens waarmee we zeggen dat de natuur en de mens voor ons op de eerste plaats komen. Het logo toont een gestileerde ‘G’, de eerste letter van Guidance Profile. Het toont tevens de (toekomstige) onderdelen van de Guidance Profile Groep in de verschillende rondjes die allen met elkaar zijn verbonden (met name ook in de gedeelde waarden) en synergetische voordelen aan elkaar beleven. Er is tevens een zekere transparantie zichtbaar en toont hoe we met elkaar wensen om te gaan. Dit is een primaire analyse van dit nieuwe logo. We zijn er allemaal verguld mee!

——————————————————————————————————————–

Balancing Reason and Emotion

Het eerste boek van Cees Buys is inmiddels vertaald in de Engelse taal en vanaf 8 augustus 2018 ook in het Engels online te koop (www.managementboek.nl, Bol.Com en meer).

 

Charlotte M. Buijs

Mijn oudste dochter Charlotte (zie foto links ) heeft de complete Engelse vertaling voor haar rekening genomen en heeft dit

fantastisch gedaan.  Rechts zien jullie het boek dat dezelfde voorplaat heeft met natuurlijk de Engelse teksten. 

We hopen dat dit boek zeer velen gaat inspireren zoals de Nederlandse versie in 2006 ook heeft gedaan.

The first best-selling book by Cees Buys is now translated in the English language and also online for sale via a.o. www.managementboek.nl and Bol.Com.

We do hope that many English readers will also be inspired by the contents of this book, as it did with many Dutch readers too.

It is always possible to organize a personal presentation by Cees Buys for an audience. In such a case: please contact +31 (0) 6 – 51 34 26 49.

Please enjoy reading this book!

Cees Buys.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ontwikkeling: afval-plastics massaal opruimen via het Plastic2Oil – concept:

Na ongeveer 100 jaar van plastic-productie is er nu dan eindelijk een structurele en ook zeer duurzame oplossing voor afval-plastics.

Tot op heden hebben we slechts twee oplossingen voor afval-plastics: verbranden of opslaan (ook wel ‘dumpen’ genoemd). Opslaan van afval-plastics gebeurt op vuilnisbelten maar ook zwervende afvalplastics is een ongewenste vorm van ‘opslaan’ of dumpen. De oceanen, stranden en vergelijkbaar zitten onderhand vol met deze rommel. Hoe krijgen we die rommel nu opgeruimd?

Velen hebben zich het hoofd over dit inmiddels wereldwijd verstikkende dilemma gebroken. Vele uitvindingen zijn ook al gedaan. De oplossing die vanuit Guidance Profile wordt aangedragen is het complete Plastic2Oil-concept (dat we ook formeel notarieel hebben gedeponeerd) dat is gebaseerd op het gepatenteerde industriële volcontinu systeem van onze Indiase partner die daarbij gebruik maakt van het ook ongeveer 100 jaar oude pyrolyse-proces. Zij hebben inmiddels het door hen ontwikkelde industriële volcontinu-proces gepatenteerd en reeds vele malen ook operationeel gemaakt (zelfs de kinderziektes zijn inmiddels uit deze methode verwijderd). Waar velen zeggen dit proces volcontinu te hebben, kunnen ze dat tot op heden niet tonen. Wij wel!

Pyrolyse Techniek:

De combinatie van de pyrolyse-techniek op industriële schaal en in een volcontinu verwerkingsproces is de basis van ons ontwikkelde totaal-concept. De op dit moment waardeloze, afval-plastics geven we waarde (wordt een commodity), wordt ingezameld en vervolgens gedepolymeriseerd (lees: middels pyrolyse-techniek vergast en vervolgens gecondenseerd) naar de oorspronkelijke grondstof van plastics: olie.

We kennen allemaal de internationale waarde van fossiele olie per vat. We kunnen dus van een waardeloos afvalproduct een product maken dat de waarde heeft van fossiele olie. Weet daarbij dat deze olie 100% zwavelvrij is als het verder wordt geraffineerd tot benzine, diesel of kerosine.

Het zogenaamd ‘recyclen’ van plastics is een vrij omslachtig proces omdat plastics eerst gescheiden moeten worden (per soort). Weet daarbij dat je vervolgens slechts enkele keren kunt recyclen en je vervolgens hetgeen overblijft alsnog moet verbranden of dumpen. Een echt duurzame oplossing biedt het recyclen dus niet (ook al denkt men van wel).

De olie die dit depolymerisatie-proces oplevert is ook zeer goed bruikbaar in de brandstofindustrie dan wel in de huidige plastic-industrie waar het de basis is voor nieuwe plastic-soorten.

Financieren :

Het financieren van dit industriële en volcontinu proces is nu de laatste drempel om in Nederland en Europa te komen tot het daadwerkelijk, duurzaam, mens- en natuurvriendelijk en in substantiële volumes, opruimen van afval-plastics.

Met het oprichten van Guidance Profile – Investment Fund is er een bedrijf actief waarin geinvesteerd kan worden  in drie projecten: Plastic2Oil, NL-Today en het Sociale Woon concept.

Voor een uitgebreide procesbeschrijving, een korte animatiefilm van het Plastic2Oil-proces of ter bespreking van projectambitie in deze, gelieve contact op te nemen met Cees Buys.

Wordt vervolgd!

Cees Buys

06 – 51 34 26 49

 


 

Guidance Profile Group b.v. beijvert zich met haar SocialeWoon-concept om in Nederland en de omringende landen het steeds nijpender wordende probleem van goedkopere huurwoningen effectief aan te pakken. Samen met geïnteresseerde grote beleggers en investeerders, kan dit concept effectief worden geïmplementeerd.

Ook het enorme maatschappelijke probleem van vereenzaming en verarming van velen in Nederland maar ook in België en Duitsland (en feitelijk vele landen om ons heen) wordt effectief aangepakt met het SocialeWoon-concept. In het boek van Cees Buys met gelijknamige titel,  beschrijft hij zijn integrale concept.

De potentiële investeerders dienen zich terdege te realiseren dat de financiering van dit project vrij is van risico en dat dus de afgesproken jaarlijkse rentevergoedingen op hun geïnvesteerde vermogen langjarig worden voldaan.

Het realiseren van de SocialeWoon-wijken geschiedt door financieel solide bouwbedrijven die (kunnen) garanderen dat de woningen ook daadwerkelijk worden opgeleverd én tegen de afgesproken (gecontracteerde) bouwsom.

Zodra de huizen zijn opgeleverd, is de vrije verkoopwaarde van dit vastgoed instant minimaal verdubbeld in waarde. Deze investering c.q. financiering is letterlijk zo zeker als een huis!

Zet een stap voorwaarts en maak het positieve verschil: De maatschappij ben jij!

De linken naar het nieuws :

WoningmarktNL

De Gelderlander

NRC