Nieuws

Nieuw logo voor GuidanceProfile.nl

De heer Koen Beekman van het ontwerpbureau Heerlijk-Helder in Geesteren (koen@heerlijk-helder.nl) is specialist in communicatie en merkidentiteit en heeft een wezenlijke bijdrage geleverd in de professionalisering van de merkidentiteit van GuidanceProfile.nl met een sterke focus op de ontwikkelingen die we doormaken.

Het oude logo en daarmee de uitstraling van dit bedrijf was toe aan een aanpassing die beter aansluit bij de ‘Groep‘ die GuidanceProfile.nl gaat worden. Het nieuwe logo (zie hieronder) is primair groen van kleur en symboliseert onze strategische waarde: geld-volgt-mens waarmee we zeggen dat de natuur en de mens voor ons op de eerste plaats komen. Het logo toont een gestileerde ‘G’, de eerste letter van Guidance Profile. Het toont tevens de (toekomstige) onderdelen van de Guidance Profile Groep in de verschillende rondjes die allen met elkaar zijn verbonden (met name ook in de gedeelde waarden) en synergetische voordelen aan elkaar beleven. Er is tevens een zekere transparantie zichtbaar en toont hoe we met elkaar wensen om te gaan. Dit is een primaire analyse van dit nieuwe logo. We zijn er allemaal verguld mee!

——————————————————————————————————————–

Balancing Reason and Emotion

Het eerste boek van Cees Buys is inmiddels vertaald in de Engelse taal en vanaf 8 augustus 2018 ook in het Engels online te koop (www.managementboek.nl, Bol.Com en meer).

 

Charlotte M. Buijs

Mijn oudste dochter Charlotte (zie foto links ) heeft de complete Engelse vertaling voor haar rekening genomen en heeft dit

fantastisch gedaan.  Rechts zien jullie het boek dat dezelfde voorplaat heeft met natuurlijk de Engelse teksten. 

We hopen dat dit boek zeer velen gaat inspireren zoals de Nederlandse versie in 2006 ook heeft gedaan.

The first best-selling book by Cees Buys is now translated in the English language and also online for sale via a.o. www.managementboek.nl and Bol.Com.

We do hope that many English readers will also be inspired by the contents of this book, as it did with many Dutch readers too.

It is always possible to organize a personal presentation by Cees Buys for an audience. In such a case: please contact +31 (0) 6 – 51 34 26 49.

Please enjoy reading this book!

Cees Buys.

_______________________________________________________________

Guidance Profile lanceert het ‘ARINO’ schoonmaakbedrijf (facilitair concept)

1 augustus 2017

Nederland heeft behoefte aan echte schoonmaakprofessionals! Schoonmakers met hart en passie voor hun vak. Schoonmakers die gewaardeerd worden voor hun geleverde constante kwaliteitflexibiliteit, oprechtheid, gepassioneerdheid en dienstbaarheid.

ARINO is een acroniem en staat voor: Alle Rommel In Nederland Opgeruimd,

Schoonmaken is niet alleen een noodzakelijk kwaad dat dagelijks moet gebeuren en dat al snel verwordt tot een ‘saaie sleur’, het is een vak om trots op te zijn en waar onze klanten ook trots op kunnen zijn.

Een schone werk en leefomgeving inspireert en zet aan tot meer creativiteit en kansen. De aanwezigheid van een gepassioneerde schoonmaker is daarmee een belangrijke asset in iedere organisatie omdat het niet alleen staat voor schoonmaak maar bovenal symbool staat voor:

dienstbaar zijn naar de medemens“.

Deze belangrijke eigenschap is maatschappelijk breed gewenst bij vrijwel iedere professional van hoog tot laag in de hiërarchie. We dromen van ‘faciliterend of coachend leiderschap’, ‘van klantvriendelijkheid’, van ‘commerciële slagkracht’ en dan blijven we het liefs op onze status zitten in een schier onaantastbare ivoren toren die we allen graag opbouwen. Dat deze ego-patronen feitelijk tot niets leiden en succes pas echt doorbreekt als we echt dienstbaar gedrag gaan vertonen, weten we allemaal in theorie maar kunnen dan maar moeilijk in praktijk brengen. Slimme ondernemers krijgen hier een kans om een belangrijke parallel te leggen naar hun primaire proces (dit geeft dan de betrokken gepassioneerde schoonmaker automatisch vleugels om nog beter te presteren).

Van de goed ontwikkelde en tot schoonmaak-professional gegroeide persoon is afgemeen bekend dat deze nauwelijks last heeft van deze genoemde egopatronen. Anders zou je dit vak immers niet kiezen!

Omdat Cees Buys dit werk zeer serieus neemt (onder andere in 2002 stuurde hij gedurende drie jaren met succes ruim 927 facilitaire mensen aan in het Groningse Academisch Medisch Centrum) is hij in de afgelopen periode zelf bewust ook actief geweest als Schoonmaker (o.a. in de zorg, bij een golfclub, bij een omroeporganisatie en in een aantal commerciële bedrijven) om de ware kern van dit Vak te ontdekken en ook aan den lijve te ervaren welke de (emotionele) succeselementen zijn die hét verschil maken tussen middelmatigheid en Succes!

Eén succeselement is dat de schoonmaker bewust kiest voor dit vak. Een ander belangrijk succeselement is dat deze schoonmaker gewaardeerd en ook erkend wordt in diens Vak. Een derde belangrijk succeselement is dat niet alleen zij/hij zelf bewust is van het belang van dit werk maar ook diens collegae / werkomgeving.

Als voorbeeld hierbij benoem ik specifiek de schoonmaakprofessionals in het operatiecentrum van het UMCG. Geen goede schoonmaak kan vrij gemakkelijk een uitbraak van de gevaarlijke MRSA-bacterie tot gevolg hebben. Als dat gebeurt, is het niet meer mogelijk om te opereren en dan komt het primaire ziekenhuisproces echt stil te liggen. Weet dat MRSA vrij vaak voorkomt in ziekenhuizen en geeft te denken! De schoonmaker daar heeft inmiddels een bijzonder aanzien. Ook ontdekte is de waarde van een schoonmaker in een beddenhuis die door de patiënt gezien wordt als ‘de enige daar die geen pijn doet’. Patiënten hebben dit indertijd expliciet aangegeven en praten, als ze weer alleen zijn, graag met deze mensen in hun eigen specifieke situaties over ditjes en datjes en dat werkt therapeutisch: gewoon van mens tot mens!

Gepassioneerde en bewuste schoonmakers zijn welkom bij ons en voor zeker ook bij onze opdrachtgevers. De passie maakt hier het verschil!

Meer weten over onze dienstverlening dan wel voor een ‘proefopdracht’, bel dan naar Cees Buys op 06 – 51 34 26 49.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ontwikkeling: afval-plastics massaal opruimen via Plastic-to-Oil concept:

Het dilemma Afvalplastics:

Na ongeveer 100 jaar van plastic-productie is er nu dan eindelijk een structurele en ook zeer duurzame oplossing voor afval-plastics.

Tot op heden hebben we slechts twee oplossingen voor afval-plastics: verbranden of opslaan (ook wel ‘dumpen’ genoemd). Opslaan van afval-plastics gebeurt op vuilnisbelten maar ook zwervende afvalplastics is een ongewenste vorm van ‘opslaan’ of dumpen. De oceanen, stranden en vergelijkbaar zitten onderhand vol met deze rommel. Hoe krijgen we die rommel nu opgeruimd?

Velen hebben zich het hoofd over dit inmiddels wereldwijd verstikkende dilemma gebroken. Vele uitvindingen zijn ook al gedaan. De oplossing die vanuit Guidance Profile wordt aangedragen is het complete Plastic2Oil-concept (dat we ook formeel notarieel hebben gedeponeerd) dat is gebaseerd op het gepatenteerde industriële volcontinu systeem van onze Indiase partner die daarbij gebruik maakt van het ook ongeveer 100 jaar oude pyrolyse-proces. Zij hebben inmiddels het door hen ontwikkelde industriële volcontinu-proces gepatenteerd en reeds vele malen ook operationeel gemaakt (zelfs de kinderziektes zijn inmiddels uit deze methode verwijderd). Waar velen zeggen dit proces volcontinu te hebben, kunnen ze dat tot op heden niet tonen. Wij wel!

Pyrolyse Techniek:

De combinatie van de pyrolyse-techniek op industriële schaal en in een volcontinu verwerkingsproces is de basis van ons ontwikkelde totaal-concept. De op dit moment waardeloze, afval-plastics geven we waarde (wordt een commodity), wordt ingezameld en vervolgens gedepolymeriseerd (lees: middels pyrolyse-techniek vergast en vervolgens gecondenseerd) naar de oorspronkelijke grondstof van plastics: olie.

We kennen allemaal de internationale waarde van fossiele olie per vat. We kunnen dus van een waardeloos afvalproduct een product maken dat de waarde heeft van fossiele olie. Weet daarbij dat deze olie 100% zwavelvrij is als het verder wordt geraffineerd tot benzine, diesel of kerosine.

Het zogenaamd ‘recyclen’ van plastics is een vrij omslachtig proces omdat plastics eerst gescheiden moeten worden (per soort). Weet daarbij dat je vervolgens slechts enkele keren kunt recyclen en je vervolgens hetgeen overblijft alsnog moet verbranden of dumpen. Een echt duurzame oplossing biedt het recyclen dus niet (ook al denkt men van wel).

De olie die dit depolymerisatie-proces oplevert is ook zeer goed bruikbaar in de brandstofindustrie dan wel in de huidige plastic-industrie waar het de basis is voor nieuwe plastic-soorten.

Financieren :

Het financieren van dit industriële en volcontinu proces is nu de laatste drempel om in Nederland en Europa te komen tot het daadwerkelijk, duurzaam, mens- en natuurvriendelijk en in substantiële volumes, opruimen van afval-plastics.

Op korte termijn zullen ontwikkelingen ook in de markt zichtbaar worden betreffende dit, voor iedereen zo belangrijke, onderwerp zodra zich ook voor dit project geïnteresseerde investeerders en financiers melden.

Voor een uitgebreide procesbeschrijving, een korte animatiefilm van het Plastic2Oil-proces of ter bespreking van projectambitie in deze, gelieve contact op te nemen met Cees Buys.

Wordt vervolgd!

Cees Buys

06 – 51 34 26 49

 


GuidanceProfile.nl beijvert zich met haar SocialeWoon-concept om in Nederland en de omringende landen het steeds nijpender wordende probleem van goedkopere huurwoningen effectief aan te pakken. Samen met geïnteresseerde grote beleggers en investeerders, kan dit concept effectief worden geïmplementeerd.

Ook het enorme maatschappelijke probleem van vereenzaming en verarming van velen in Nederland maar ook in België en Duitsland (en feitelijk vele landen om ons heen) wordt effectief aangepakt met het SocialeWoon-concept. In het boek van Cees Buys met gelijknamige titel  beschrijft hij zijn integrale concept.

De potentiële investeerders dienen zich terdege te realiseren dat de financiering van dit project vrij is van risico en ook zeker van de vooraf afgesproken rendement op hun geïnvesteerde vermogen.

Het realiseren van de SocialeWoon-wijken geschiedt door financieel solide bouwbedrijven die (kunnen) garanderen dat de woningen ook daadwerkelijk worden opgeleverd én tegen de afgesproken (gecontracteerde) bouwsom.

Zodra de huizen zijn opgeleverd, is de vrije verkoopwaarde van dit vastgoed instant minimaal verdubbeld in waarde. Deze investering c.q. financiering is letterlijk zo zeker als een huis!

Omdat we te allen tijde minimaal € 1,- boven de geliberaliseerde maandelijkse huurprijs zitten met de gevraagde huren, hebben we ook voor 100% invloed op de toekomstige huurders (risicomanagement). We zijn in die zin ook geen ‘toegelaten woningcorporatie’ maar brengen wel woningen voor mensen die tot de groep van economisch zwakkeren in onze maatschappij behoren (starters, jongeren, lager opgeleiden, statushouders, faillieten en sanieten en anderen die het tijdelijk even financieel moeilijk hebben. Wij kijken naar de potentie, de ambitie en de talenten van onze toekomstige huurders en willen hen ook helpen en faciliteren bij het vinden van een betaalde baan, zodat diegenen die de huur even niet kunnen betalen, dit vervolgens wel kunnen. Realiseer daarbij dat het bouwen van woningen binnen het SocialeWoon-concept enorm veel werkgelegenheid schept en dat biedt echt soelaas in dit verband.

Tot op heden staan we nog behoorlijk alleen in onze ambitie en wij sporen dan ook iedere ondernemer, iedere bestuurder, iedere politicus en ambtenaar, iedere journalist en verder iedere betrokken Nederlander aan het SocialeWoon-concept te omarmen en daarin of daarmee te doen wat mogelijk en wenselijk is. Zet een stap voorwaarts en maak het positieve verschil: De maatschappij ben jij!

De linken naar het nieuws :

WoningmarktNL

De Gelderlander

NRC