Nieuws

In Memoriam

Op 10 juli 2021 is mijn goede vriend en lievelingsoom Henk Freeke in een ziekenhuis in Zuid-Afrika op 86-jarige leeftijd overleden. Oom Henk, zoals hij bij ons bekend stond, is in zijn woonhuis in Potchefstroom, Zuid-Afrika gevallen waarna ziekenhuisopname noodzakelijk was. Oom Henk was één van de Engelen op mijn pad en feitelijk ook op het pad van velen en wij zullen hem dan ook voor de rest van ons leven koesteren in onze herinnering. Dank u voor uw inspiratie en ook uw hulp. We missen u !

 

Nieuw logo voor GuidanceProfile.nl

De heer Koen Beekman van het ontwerpbureau Heerlijk-Helder in Geesteren (koen@heerlijk-helder.nl) is specialist in communicatie en merkidentiteit en heeft een wezenlijke bijdrage geleverd in de professionalisering van de merkidentiteit van GuidanceProfile.nl met een sterke focus op de ontwikkelingen die we doormaken.

Het oude logo en daarmee de uitstraling van dit bedrijf was toe aan een aanpassing die beter aansluit bij de ‘Groep‘ die GuidanceProfile.nl gaat worden. Het nieuwe logo (zie hieronder) is primair groen van kleur en symboliseert onze strategische waarde: geld-volgt-mens waarmee we zeggen dat de natuur en de mens voor ons op de eerste plaats komen. Het logo toont een gestileerde ‘G’, de eerste letter van Guidance Profile. Het toont tevens de (toekomstige) onderdelen van de Guidance Profile Groep in de verschillende rondjes die allen met elkaar zijn verbonden (met name ook in de gedeelde waarden) en synergetische voordelen aan elkaar beleven. Er is tevens een zekere transparantie zichtbaar en toont hoe we met elkaar wensen om te gaan. Dit is een primaire analyse van dit nieuwe logo. We zijn er allemaal verguld mee!

——————————————————————————————————————–

Balancing Reason and Emotion

Het eerste boek van Cees Buys is inmiddels vertaald in de Engelse taal en vanaf 8 augustus 2018 ook in het Engels online te koop (www.managementboek.nl, Bol.Com en meer).

 

Charlotte M. Buijs

Mijn oudste dochter Charlotte (zie foto links ) heeft de complete Engelse vertaling voor haar rekening genomen en heeft dit

fantastisch gedaan.  Rechts zien jullie het boek dat dezelfde voorplaat heeft met natuurlijk de Engelse teksten. 

We hopen dat dit boek zeer velen gaat inspireren zoals de Nederlandse versie in 2006 ook heeft gedaan.

The first best-selling book by Cees Buys is now translated in the English language and also online for sale via a.o. www.managementboek.nl and Bol.Com.

We do hope that many English readers will also be inspired by the contents of this book, as it did with many Dutch readers too.

It is always possible to organize a personal presentation by Cees Buys for an audience. In such a case: please contact +31 (0) 6 – 51 34 26 49.

Please enjoy reading this book!

Cees Buys.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ontwikkeling: afval-plastics massaal opruimen via het Plastic2Oil – concept:

Na ongeveer 100 jaar van plastic-productie is er nu dan eindelijk een structurele en ook zeer duurzame oplossing voor afval-plastics.

Tot op heden hebben we slechts twee oplossingen voor afval-plastics: verbranden of opslaan (ook wel ‘dumpen’ genoemd). Opslaan van afval-plastics gebeurt op vuilnisbelten maar ook zwervende afvalplastics is een ongewenste vorm van ‘opslaan’ of dumpen. De oceanen, stranden en vergelijkbaar zitten onderhand vol met deze rommel. Hoe krijgen we die rommel nu opgeruimd?

Zie verder de pagina op deze website: Plastic2Oil: dé oplossing voor afvalplastics

Pyrolyse Techniek:

De combinatie van de pyrolyse-techniek op industriële schaal en in een volcontinu verwerkingsproces is de basis van het ontwikkelde totaalconcept. De op dit moment waardeloze, afval-plastics geven we waarde (wordt een commodity), wordt ingezameld en vervolgens gedepolymeriseerd (lees: middels pyrolyse-techniek vergast en vervolgens gecondenseerd) naar de oorspronkelijke grondstof van plastics: olie.

We kennen allemaal de internationale waarde van fossiele olie per vat. We kunnen dus van een waardeloos afvalproduct een product maken dat de waarde heeft van fossiele olie. Weet daarbij dat deze olie 100% zwavelvrij is als het verder wordt geraffineerd tot benzine, diesel of kerosine.

Het zogenaamd ‘recyclen’ van plastics is een vrij omslachtig proces omdat plastics eerst gescheiden moeten worden (per soort). Weet daarbij dat je vervolgens slechts enkele keren kunt recyclen en je vervolgens hetgeen overblijft alsnog moet verbranden of dumpen. Een echt duurzame oplossing biedt het recyclen dus niet (ook al denkt men van wel).

De olie die dit depolymerisatie-proces oplevert is ook zeer goed bruikbaar in de brandstofindustrie dan wel in de huidige plasticindustrie waar het de basis is voor nieuwe plasticsoorten.

Financieren :

Het financieren van dit industriële en volcontinu proces is nu de laatste drempel om in Nederland en Europa te komen tot het daadwerkelijk, duurzaam, mens- en natuurvriendelijk en in substantiële volumes, opruimen van afval-plastics.

Bent u investeerder en heeft u interesse in dit proces? Neem contact op met Cees Buys via c.buys@guidanceprofile.nl (en bekijk a.u.b. de website: www.plastic2oil.nl)

Guidance Profile Group b.v. beijverde zich met haar SocialeWoon-concept om in Nederland en de omringende landen het steeds nijpender wordende probleem van goedkopere huurwoningen effectief aan te pakken. Tijdens zijn tijdelijke rol als bestuurder van één van Neerlands grootste woningcorporaties (Lefier), heeft hij dit boek geschreven met gelijknamige titel. Zie link naar zijn crisiswerk in die woningcorporatie waar hij zeer veel heeft geleerd over deze onnodig moeilijk gemaakte sector. 

Ook het enorme maatschappelijke probleem van vereenzaming en verarming van velen in Nederland maar ook in België en Duitsland (en feitelijk vele landen om ons heen) wordt effectief aangepakt met het SocialeWoon-concept. In het gelijknamige boek van Cees Buys beschrijft hij zijn integrale concept.

De potentiële investeerders realiseren zich dat bouwen in deze tijd bol staat van risico’s en dat het CO2 spook overal rondwaart. Met het Sociale Woon Concept kunnen vele ‘spoken’ omzeild worden.

Het realiseren van de SocialeWoon-wijken geschiedt door financieel solide bouwbedrijven die (kunnen) garanderen dat de woningen ook daadwerkelijk worden opgeleverd én tegen de afgesproken (gecontracteerde) bouwsom.

Zodra de huizen zijn opgeleverd, is de vrije verkoopwaarde van dit vastgoed instant minimaal verdubbeld in waarde. Deze investering c.q. financiering is letterlijk zo zeker als een huis!

Zet een stap voorwaarts en maak het positieve verschil: De maatschappij ben jij!

De linken naar het nieuws :

WoningmarktNL

De Gelderlander

NRC