Plastic2Oil: dé oplossing voor afvalplastics

Inleiding

Al ruim 100 jaar wordt er wereldwijd plastic geproduceerd uit ruwe fossiele olie. Even zo lang hebben we geen adequate oplossing voor het plastic afval dat uit deze productie is ontstaan. We zijn met al onze technologieën niet verder gekomen dan óf verbranden óf opslaan (en daar schaar ik het dumpen in rivieren en oceanen ook onder). Dit is wereldwijd een zeer groot probleem en we verstikken bijna in onze onvoorstelbaar grote bergen met plastic (kunststof) afval. Naast het feit dat dit concept ook het nodige aan werkgelegenheid genereert levert ze ook warmte en elektriciteit aan de onze wijk(en).
Plastic vervuilingen 1
Wij hebben in samenwerking met een daarin gespecialiseerde installatiebouwer (wereldwijd gepatenteerde techniek) een concept ontwikkeld waarmee we nu op industriële schaal en volcontinu (24-7) plastics (waardeloos afval)kunnen omzetten naar haar oorspronkelijke grondstof: fossiele en 100% zwavelvrije olie. Dit concept gaan we inzetten voor de mensheid waarbij we minimaal 80% van alle toekomstige rendementen gaan herinvesteren voor humanitaire en ecologische doeleinden.
Proces :
Omdat het pyrolyse proces een 100% gesloten proces is, is er geen sprake van enige milieubelasting c.q. overlast voor omwonenden, mens en milieu. Alle technieken en technologieën is ‘bewezen’ en valt binnen de milieuwetten en bijhorende vergunningstelsel. Omdat er nimmer sprake is van drukopbouw, is er geen sprake van explosiegevaar of vergelijkbaar.
De parallel is duidelijk: we maken van een waardeloos product een product van grote waarde (circa $ 64,- per vat) om zodoende in de ogen van de maatschappij ‘waardeloze’ mensen weer een waardig bestaan te geven (waar dan ook in de wereld). We zijn gereed om de eerste fabriek te starten en op dit moment loopt het financieringstraject ervan. We zullen hierbij starten in Nederland en dan geleidelijk aan uitrollen naar Europa en verder (op basis van het rendement van de Guidance Profile Groep).
Op 21 februari 2019 is de eerste Plastic2Oil demo-reactor actief in Moerdijk na een aanloopperiode van ca 2,5 jaar. Het betreft een ovenreactor het een batch-capaciteit van ca 50 kg plastics per keer. Nu deze demo-reactor operationeel is, kunnen wij ook onze eerste plant realiseren waarbij we initieel 4 ovenreactoren in werking gaan stellen in het kader van het SocialeWoon-bedrijf om het de verkregen olie (100% zwavelvrij, zie link http://www.guidanceprofile.nl/onze-concepten/plastic-2-oil/ ) de toekomstige SocialeWoon-wijken 100% structureel én langjarig energie-neutraal te maken. Zo komen we direct ook af van onze plastic troep.
Voor meer informatie, filmmateriaal, steunbetuigingen, ondersteuning, vrijwilligerswerk of zelfs donaties, contact: c.buys@guidanceprofile.nl