Plastic2Oil: dé oplossing voor afvalplastics

Inleiding                                                                                           

Al ruim 100 jaar wordt er wereldwijd plastic geproduceerd uit ruwe fossiele olie. Even zo lang hebben we geen adequate oplossing voor het plastic afval dat uit deze productie is ontstaan. We zijn met al onze technologieën niet verder gekomen dan óf verbranden óf opslaan (en daar schaar ik het dumpen in rivieren en oceanen ook onder). Dit is wereldwijd een zeer groot probleem en we verstikken in onze onvoorstelbaar grote bergen met plastic (kunststof) afval. Naast het feit dat dit concept ook het nodige aan werkgelegenheid genereert levert ze ook warmte en elektriciteit aan woonwijken.
Plastic vervuilingen 1
Het industriële proces van het omzetten van plastics naar 100% zwavelvrije olie betreft een wereldwijd gepatenteerde techniek. Dit proces kan inmiddels op industriële schaal en volcontinu (24-7) worden toegepast. Dit concept willen we graag gaan we inzetten voor de mensheid waarbij minimaal 80% van alle toekomstige rendementen gaan herinvesteren voor humanitaire en ecologische doeleinden. We zijn opzoek naar mensen en instituten die graag willen investeren in dit project. Interesse? Neem contact op via e-mail adres: c.buys@guidanceprofile.nl.

Dit Plastic2oil-project is 100% duurzaam en dient natuur en mens in optima forma en levert, naast een belangrijk ecologisch en maatschappelijk rendement ook een gezonde ROI op.

Algemene informatie:
Omdat het pyrolyse proces een 100% gesloten proces is, is er geen sprake van enige milieubelasting c.q. overlast voor omwonenden, mens en milieu. Alle technieken en technologieën zijn bewezen en vallen binnen de milieuwetten en bijhorende vergunningstelsel (behalve vooralsnog in NL). Omdat er nimmer sprake is van enge drukopbouw in de ovenreactoren, is er geen sprake van enig gevaar bij dit interessante conversieproces.
De parallel is: we maken van een waardeloos product (lees: afvalplastics) een product van waarde (lees: dagelijkse olieprijs per barrel) om daarmee ‘waardeloze’ mensen (lees: in de ogen van de maatschappij) weer een waardig bestaan te geven (waar dan ook in de wereld). We zijn gereed om de eerste fabriek te starten in Ghana. Zodra het Project in Ghana is gestart en het levert zijn geprognosticeerde rendementen op, willen we verder geleidelijk gaan uitrollen. 
Op 21 februari 2019 is de eerste Plastic2Oil demo-reactor actief in Moerdijk na een aanloopperiode van ca 2,5 jaar. Het betreft een ovenreactor het een batch-capaciteit van ca 50 kg plastics per keer. Nu deze demo-reactor operationeel is, kunnen wij ook onze eerste plant in Ghana willen realiseren met initieel een capaciteit van 40.000 kg plastics per dag (24-uur).

Een bijkomend voordeel van Plastic2Oil is dat een dergelijk project in landen, van waaruit zeer veel vluchtelingen naar Europa komen, inkomsten genereren voor die potentiële vluchtelingen. Met hun inkomsten ‘in de regio’, zoals dat politiek wordt genoemd, hebben deze mensen geen reden meer om naar de EU te gaan. 

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.plastic2oil.nl