GuidanceProfile – Management support

Mensen aan de top van bedrijven en organisaties ervaren vaak een ‘professionele eenzaamheid’. Af en toe ‘sparren’ op inhoud (op het juiste niveau) is noodzakelijk om successen en continuïteit te waarborgen.

                                                              Albert Einstein: “als je onderdeel bent van een ‘probleem’, kun je nooit de oplossing zien”.

Vreemde ogen zijn nodig. Sparren met het eigen MT is in de regel niet genoeg en ook met commissaris(sen) niet. Een goede accountant wil helpen. Voorkom  een zekere vorm van ‘geestelijke inteelt’ die ontstaat als samenwerkende mensen het eens zijn met elkaar. Hier schuilt een groot gevaar in een bedrijfsrisico.

Echter, waar vind je scherpe zakelijke sparring partners? Vroeger waren er de goede interim- en organisatie-adviesbureaus waarbij een goede relatie was opgebouwd tussen beide eindverantwoordelijken. Deze mensen vonden elkaar primair op vertrouwen en daarna werden er zaken gedaan met een wederzijds goede uitkomst.

De generatie van toen (in beide bedrijventypen) zijn veelal verdwenen door tal van redenen: de geschetste situatie NIET.  De functie van Nestor is daarmee nog altijd gewenst!

GuidanceProfile – Management Support is een platform waar ondernemers en eindverantwoordelijken terecht kunnen met hun complexe vraagstukken. Velen hebben in de afgelopen decennia deze weg succesvol bewandeld. Wij hebben echter ervaren dat het sparren met elkaar een continu proces is. Nestorschap is geen commodity maar een unieke eigenschap van individuen. Wij willen die bron zijn van deze unieke mensen die allemaal zien dat hun specifieke expertise vereist is, juist in deze turbulente tijd waar alles anders lijkt. ‘Jong en Oud’ blijkt hier een zeer waardevolle combinatie, mits natuurlijk de ouderen in deze, de Nestoren, bschikken over de bedoelde unieke expertise..

Concreet hieronder een greep uit onze dienstverlening die me helpen mijn Missie te realiseren:

Management Support bij:

  1. Sparring met eindverantwoordelijken door o.a. onze Nestoren. Coaching van eindverantwoordelijken is noodzakelijk omdat op dit niveau wezenlijke beleidzaken en -besluiten worden genomen. Een foutje op dit niveau heeft in de regel haar uitwerking op de gehele organisatie.
  2. Strategisch (her)orienteren (de strategische, tactische en ook operationele waarden (her)definiëren als de basis voor toekomstig succes
  3. Tijdelijke managementinvulling bij plotselinge afwezigheid van de zittende diectie.
  4. Verandermanagement bij structurele afwezigheid of onkunde van de zittende directie. Basis in deze situatie is een scherpe bedrijfsanalyse en vervolgens een dito Plan van Aanpak waarbij mereen een transitie wordt ingezet naar een nieuwe cyclus die volledig aansluit op de markt.
  5. Performance management betreft een keuze bij aandeelhouders met ambitie van excellente bedrijfsvoering en maximaal rendement. Deze aanpak heeft Cees Buijs ontwikkeld om hier deze bedoende ambitie inhoud te geven. Geen inspanningsveplichtingen meer maar een harde resultaatsverplichting (op basis van het zogenoemde DeltaPACT). Deze methodiek heeft Cees beschreven in zijn derde boek met gelijknamige titel: “het Delta-PACT”
  6. Opstarten van nieuwe bedrijven (a. eerst de Haalbaarheid bepalen middels een door ons zelf ontwikkelde Quick-scan, b. Bedrijfsplannen produceren (incl. de financiele paragrafen) en c. begeleiding bij de financiering)