GuidanceProfile – Management support

                                                              Albert Einstein: “als je onderdeel bent van een ‘probleem’, kun je nooit de oplossing zien”.

Effectief veranderen van orgnisaties om deze structureel te verbeteren is onze kerntaak en missie in het leven.

Een organisatie is een verzameling mensen en een mens is een verzameling emoties en daarnaast is de ratio ook een asset voor de mens. Vriendelijk zijn voor de mens is dan ook cruciaal bij veranderingen en dit zonder het aandeelhoudersbelang uit het oog te verliezen. Deze waarden zijn geborgd in onze zeer belangrijke aanpak.

Tijdens onze opdrachten de volgende taken een onderdeel:

  1. Verandermanagement bij structurele afwezigheid of onkunde van de zittende directie. Basis in deze situatie is een scherpe bedrijfsanalyse en vervolgens een dito Plan van Aanpak waarbij mereen een transitie wordt ingezet naar een nieuwe cyclus die volledig aansluit op de markt.
  2. Performance management betreft een keuze bij aandeelhouders met ambitie van excellente bedrijfsvoering en maximaal rendement. Deze aanpak heeft Cees Buijs ontwikkeld om hier deze bedoende ambitie inhoud te geven. Geen inspanningsveplichtingen meer maar een harde resultaatsverplichting (op basis van het zogenoemde DeltaPACT). Deze methodiek heeft Cees beschreven in zijn derde boek met gelijknamige titel: “het Delta-PACT”
  3. Sparring met de eindverantwoordelijken. Een foutje op dit topniveau heeft in de regel haar uitwerking op de gehele organisatie.
  4. Strategisch (her)orienteren (de strategische, tactische en ook operationele waarden (her)definiëren als de basis voor toekomstig succes
  5. Tijdelijke managementinvulling bij plotselinge afwezigheid van de zittende diectie.
  6. Opstarten van nieuwe bedrijven (a. eerst de Haalbaarheid bepalen middels een door ons zelf ontwikkelde Quick-scan, b. Bedrijfsplannen produceren (incl. de financiele paragrafen) en c. begeleiding bij de financiering)


Het beschreven Delta-PACT – Concep in dit boek van Cees Buys 

Het eerste boek van Cees Buys is het hieronder getoonde en is feitelijk de professionele vingerafdruk van Cees Buys als effectieve verandermanager.is te koop bij o.a. Managementboek.nl en Bol.Com.