Guidance Profile is actief met de volgende activiteiten:

  1. Haalbaarheidsonderzoek middels een Quick-Scan (vooraf rendement bepalen en helder maken of het te starten bedrijf, economisch bezien, bestaansrecht heeft). Deze actie voorkomt economische teleurstelling achteraf. De Quick-scan geeft de toekomstige realiteit aan met een afwijking van maximaal 5% (naar boven en naar beneden). Kosten € 110,- excl btw; 
  2. Bedrijfsplan produceren en opstart begeleiding voor (jonge) ondernemers (inclusief de begeleiding bij de financiering, juridische aspecten en meer);
  3. Bedrijfskundige training (om ondernemers in 5 avondlessen de bedrijfseconomie te laten doorgronden en de bedrijfskundige aspecten te kunnen ordenen);
  4. Crisis-begeleiding (gecommitteerde interventie c.q. ondersteuning van aandeelhouders / ondernemers wier bedrijf / organisatie zich bevindt in ‘zwaar weer’);
  5. Performance management (dit is Interim Management op basis van een keiharde resultaatsverplichting (geen vrijblijvendheid!) via het zg. ‘Delta-PACT‘. Gedurende maximaal 3 jaren en budgetneutraal de eindverantwoordelijke positie innemen. Er is daarbij een relatie tussen de maandelijkse vergoeding én een upside achteraf van een % van de gerealiseerde meerwinst). Het ‘gewone’ interim management blijft ook mogelijk indien dit is gewenst);
  6. Executive coaching (begeleiding van ondernemers en eindverantwoordelijke functionarissen in bedrijven en organisaties);
  7. Conceptontwikkeling (zoals o.a. het SocialeWoon-concept, het Plastic2Oil-concept, het NL-Today-concept en zo meer).

Cees Buys werkt reeds meer dan 35 jaar als transitiemanager in overwegend complexe bedrijfssituaties en vormt het boegbeeld van dit bedrijf en haar toekomstige ontwikkelingen.

We hebben een speciaal aanbod voor jonge startende ondernemers: € 750,- 

Daarnaast is er het ‘Andere denken‘, het devies waarbij de bedrijfseconomische haalbaarheid te allen tijde goed is geborgd maar waarbij we onze filosofie, aanpak en al onze bedrijfsdoelstellingen richten op primair MENS en NATUUR. Wij nemen hier onze verantwoordelijkheid om ook voor ons nageslacht een wereld te laten die (nog) leefbaar is. Als de jeugd daadwerkelijk onze toekomst is, dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen: wij richten ons derhalve bij voorkeur op startende ondernemers om hen volledig ik hun kracht te brengen.

Binnen dit kader hebben we het SocialeWoon-bedrijf bv (io) ontwikkeld dat is gebaseerd op het SocialeWoon-concept. Dit project staat nu in de steigers in afwachting op de aangevraagde financiering. Op korte termijn hopen we de financiering, die ons inmiddels schriftelijk is bevestigd (en ook herbevestigd) beschikbaar te krijgen (klik hier). 

Integraal onderdeel van de SocialeWoon-wijk(en) is als eerste: het Plastic2Oil-project en tweedens: NL-today. Lees hierover meer op de ‘onze missie‘-pagina.

Eén ander project is de start van de media-stichting BizzToday-magazine. Een mediaplatform waar journalisten, persfotografen en fotojournalisten hun talenten kwijt kunnen (en tegen overigens normale tarieven). Basri Dogan, journalist en ook lid van de NVJ, is mede-initiatiefnemer en zal ook zitting nemen in het bestuur van deze stichting. Lees hierover meer op de ‘onze missie’ pagina.

Een substantieel deel van onze toekomstige rendementen zullen we routeren via de Anbi-stichting Picaflores.org teneinde projecten te initiëren in het belang van mens en natuur.