Het DeltaPACT-concept

Een harde performance-afspraak vooraf  (het zogenaamde Delta-Pact) is de basis van transparante samenwerking en afstemming met de opdrachtgever over te behalen resultaten. Duidelijkheid over te behalen resultaten staat te allen tijde voorop.

Delta-PACT logo

Cees Buys heeft, op basis van zijn decennialange werkervaring met het veranderen / verbeteren van organisaties en het oplossen van ernstige crisissituaties in bedrijven, dit goed doordachte managementconcept ontwikkeld.

De aanpak van Cees Buys, die hij hanteerde in meer dan 60 organisaties, is beschreven in zijn eerste boek met titel: “Managen met ratio én emotie”. Dit boek is vervolgens een management bestseller geworden via uitgeverij Koninklijke Van Gorcum in Assen.

Een driepartijen overeenkomst (het ‘Delta-PACT’ tussen klant, Guidance Profile Support b.v. en onze Performancemanager). Dit document kan worden gesloten nadat er met de genoemde drie partijen consensus is over:

  • Een scherpe analyse en een dito Plan van Aanpak die door de uitvoerende Performance Manager als eerste wordt gemaakt;
  • Op de inhoud van deze documenten worden de te realiseren resultaten met de partijen besproken. Bij unanieme consensus volgt formeel het Delta-PACT.
  • Het getekende Delta-PACT plaatst de Performance Manager voor drie jaren in de directiestoel (met formeel afscheid van de zittende directeur voor die periode)
  • De Performance Manager werkt in drie jaren budget-neutraal. Hij ontvangt in de drie komende jaren het loon van de vertrokken directeur.
  • Met Guidance Profile Support wordt gedurende drie jaren een basis vergoeding afgesproken voor de begeleiding van de Performance Manager.
  • Het Delta-PACT betreft een Resultaatsverplichting dat impliceert dat de Performance Manager én Guidance Profile Support b.v. in het 2e én 3e exploitatiejaar dat de Performance Manager het bedrijf van de opdrachtgever leidt, 35% van het resultaat vóór belastingen toekomt.
  • Het eerste jaar geldt als turnaroundjaar en is in de regel turbulent: het resultaat in het 1e jaar valt volledig toe aan de opdrachtgever. Alle investeringen zijn ook voor de opdrachtgever zoals verwoord in het Plan van Aanpak.
  • Na het derde exploitatiejaar draagt de Performance Manager zorg voor diens opvolger en vertrekt na het derde jaar weer.

Het spreekt voor zich dat het zetten van de handtekening door alle Partijen impliceert dat deze Partijen allen een hard commitment aangaan. Guidance Profile Support b.v. selecteert streng waar het de Performance Manager betreft daar het project gegarandeerd moet slagen.

Het Delta-PACT-concept is beschreven in het boek met titel: “Het Delta-PACT” dat o.a. via www.managementboek.nl te koop is

Interesse gewekt? Reageer naar: c.buys@guidanceprofile.nl