Het DeltaPACT-concept

Een harde performance-afspraak vooraf  (het zogenaamde Delta-Pact) is de basis van transparante samenwerking en afstemming met de opdrachtgever over te behalen resultaten (achteraf). Geen verrassingen voor, tijdens of achteraf: duidelijkheid over te behalen resultaten staat te allen tijde voorop.

Delta-PACT logo

Cees Buys heeft een goed doordacht managementconcept ontwikkeld: het zogenoemde “Delta-PACT-concept”. Hij heeft dit kunnen doen op basis van decennialange ervaring in veranderen / verbeteren van berdrijven en vele best practices in Nederland met o.a. crisis-situaties bij bedrijven waarin hij werkte.

De algemene aanpak van Cees Buys, in de afgelopen decennia, is beschreven in zijn eerste boek met titel: “Managen met ratio én emotie” ( is een best-seller geworden).

Kenmerken van het Delta-PACT-concept:

 • Een driepartijen overeenkomst (het ‘Delta-PACT’ tussen klant, Guidance Profile – Management Support b.v. en onze Performancemanager). Dit document kan worden gesloten nadat er met de genoemde drie partijen consensus is over:
 • Een scherpe analyse en een dito Plan van Aanpak die door de uitvoerende Performance Manager als eerste wordt gemaakt.
 • Uit deze scherpe analyse en het daaruit vloeiende Plan van Aanpak wordt een haalbare inschatting gemaakt vn de in drie jaren te realiserende resultaten (in ale facetten belicht).
 • Op de inhoud van deze documenten worden de te realiseren resultaten na drie jaren met de drie partijen besproken en als iedere partij het met elkaar eens is, volgt formeel het Delta-PACT.
 • Het getekende Delta-PACT plaatst de Performance Manager voor drie jaren in de directiestoel (met formeel afscheid van de zittende directeur voor die periode)
 • De Performance Manager werkt in drie jaren budget-neutraal. Dit wil zeggen dat de Performance Manager gedurende drie jaren het loon ontvangt van de vertrokken directeur.
 • Met Guidance Profile – Management Support wordt gedurende drie jaren een basis ergoeding afgesproken voor de begeleiding van de Performance Manager gedurende drie jaren, voor de minimaal maandelijkse, rapportage van alle resultaten, bijzonderheden en ontwikkelingen als een complete en realistische update.
 • Het Delta-PACT betreft een Reseltaatsverplichting dat impliceert dat de Performance Manager én Guidance Profile – Management Support een deel ontvangen van het gerealiseerde bedrijfsresultaat in het 2e én 3e exploitatiejaar dat de Performance Manager het bedrijf van de opdrachtgever leidt. Dit deel wordt, ook vooraf, bepaald op 35% van het resultaat vóór belastingen.
 • Voor het 1e jaar geldt dat dit jaar té turbulent is: het eerste jaar van ’turnaround’ waarin het resultaat 100% toevalt aan de opdrachtgever. Alle investeringen zijn ook voor de opdrachtgever zoals verwoord in het Plan van Aanpak.
 • Gedurende het derde exploitatiejaar draagt de Performance Manager c.q. Guidance Profile – Management Support voor de opvolger van de Performance Manager nadat deze na drie jaren weer vertrekt.
 • In drie jaren tijd zijn de Performance Manager én Guidance Profile – Management Support in staat de resultaten te laten beklijven zodat deze jarenlang door de nieuwe directeur (vanaf jaar 4) gerealiseerd kunnen worden. Vanaf het 4e exploitatiejaar zijn de bedrijfsresultaten voor 100% voor de Opdrachtgever.
 • Vanaf het 4e jaar kan de Opdrachtgever zich laten ondersteunen door Guidance Profile – Management Support ter borging dat de nieuwe directeur niet verlijert qua bedrijfsresultaten.

Dit contract is een all-win overeenkomst waarbij de klant niet onnodig meer risico loopt met haar eigendom / deelneming. Het transitieproces binnen haar organisatie of bedrijf is in handen van de twee competente partijen (de Performance Manager én Guidance Profile – Management Support).

Het spreekt voor zich dat het zetten van de handtekening door alle Partijen impliceert dat deze Partijen allemaal een hard commitment aangaat waarin grote financiele belangen spelen. Geen risico’s lopen maar op zeker gaan. Guidance Profile – Management Support selecteert streng waar het de Performance Manager betreft.

Het Delta-PACT-concept is beschreven in het boek met titel: “Het Delta-PACT” dat o.a. via www.managementboek.nl te koop is

Interesse gewekt, bel Cees Buijs op 06 – 51 34 26 49.