Home-pagina

Guidance Profile is actief met de volgende activiteiten:

1. Executive coaching (begeleiding van eindverantwoordelijke functionarissen in bedrijven en organisaties),

2. Start-up begeleiding (ondersteuning en begeleiding van met name jonge(re) ondernemers die hun eigen onderneming willen starten, inclusief de begeleiding bij de financiering),

3. Crisis-begeleiding (gecommitteerde ondersteuning van eindverantwoordelijke functionarissen wier bedrijf /organisatie zich in crisis bevindt)

4. Performance management (tijdelijk management in bedrijven (vaak door de crisis verzwakt) waarbij gedurende maximaal 3 jaren en tegen een relatief laag tarief dit bedrijf integraal weer gaat excelleren. Tegenover het relatief lage maandtarief staat een upside achteraf van een % van de gerealiseerde meerwinst. Performancemanagement betreft een harde resultaatsverplichting conform een Delta-Pact*.

5. Conceptontwikkeling (zoals o.a. het SocialeWoon-concept, het Plastic2Oil-concept, het NL-Today-concept en zo meer).

Cees Buys, vijf jaar jang verbonden aan Guidance Profile, werkt reeds meer dan 25 jaar als transitiemanager in overwegend complexe bedrijfssituaties en vormt het boegbeeld van dit bedrijf en haar toekomstige ontwikkelingen (het ‘gewone’ interim management blijft ook operationeel en ook na het moment dat het SocialeWoon-project qua financiering notarieel is bekrachtigd, zij het dan dat we onze opdrachtgevers zo veel als mogelijk willen helpen op basis van het Delta-PACT).

Guidance Profile stopt in haar huidige vorm, die van een ‘eenmanszaak’, en wordt voortgezet in de BV-vorm. Deze juridische transformatie zal in de maand september 2018 gaan plaatsvinden. Guidance Profile is daarmee de opmaat voor een breder construct van bedrijven op basis van onze filosofie: ‘GELD VOLGT MENS‘.

Het ‘Andere denken‘ is hier het devies waarbij de bedrijfseconomische haalbaarheid te allen tijde goed is geborgd.

Binnen onze filosofie en aanpak zijn al onze bedrijfsdoelstellingen gericht op MENS en NATUUR. Wij nemen hier onze verantwoordelijkheid om ook voor ons nageslacht een wereld te laten die (nog) leefbaar is. Als de jeugd daadwerkelijk onze toekomst is, dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.

In dit bredere construct zal het SocialeWoon-project (gebaseerd op mijn SocialeWoon-concept) de basis gaan worden. Op korte termijn hopen we de financiering, die ons inmiddels schriftelijk is bevestigd (en ook herbevestigd) beschikbaar te krijgen (klik hier).

 

 

 

Integraal onderdeel van de SocialeWoon-wijk(en) is als eerste: het Plastic2Oil-project en tweedens: NL-today. Lees hierover meer op de ‘onze missie‘-pagina.

Eén ander project is de start van de media-stichting BizzToday-magazine. Een mediaplatform waar journalisten, persfotografen en fotojournalisten hun talenten kwijt kunnen (en tegen overigens normale tarieven). Basri Dogan, journalist en ook lid van de NVJ, is mede-initiatiefnemer en zal ook zitting nemen in het bestuur van deze stichting. Lees hierover meer op de ‘onze missie’ pagina.

*) Performancemanagement is als concept beschreven in het boek met titel: “het Delta-PACT“.