Home-pagina

Guidance Profile is in haar huidige vorm de opmaat voor een breder construct van bedrijven op basis van de filosofie: ‘GELD VOLGT MENS‘.

Het ‘Andere denken‘ is hier het devies waarbij overigens de bedrijfseconomische haalbaarheid goed is geborgd.

Binnen onze filosofie en aanpak is het zgn. ‘aandeelhoudersbelang’ volledig naar de achtergrond gedrongen en zijn al onze bedrijfsdoelstellingen gericht op MENS en NATUUR. Wij nemen hier onze verantwoordelijkheid om ook voor ons nageslacht een wereld te laten die (nog) leefbaar is. Als de jeugd daadwerkelijk onze toekomst is, dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.

Dit bredere construct zal haar basis krijgen met het SocialeWoon-project (gebaseerd op mijn SocialeWoon-concept). Op korte termijn hopen we de financiering, die ons inmiddels schriftelijk is bevestigd (en ook herbevestigd) beschikbaar te krijgen. Conform dit SocialeWoon-concept gaan we in pilot 1.000 goedkope(re) huurwoningen realiseren (klik hier).

 

 

Integraal onderdeel van de SocialeWoon-wijk(en) is als eerste: het Plastic2Oil-project en tweedens: NL-today. Lees hierover meer op de ‘onze missie‘-pagina.

Eén ander project is de start van de media-stichting BizzToday-magazine. Een mediaplatform waar journalisten, persfotografen en fotojournalisten hun talenten kwijt kunnen (en tegen overigens normale tarieven). Basri Dogan, journalist en ook lid van de NVJ, is mede-initiatiefnemer en zal ook zitting nemen in het bestuur van deze stichting. Lees hierover meer op de ‘onze missie’ pagina.