Het SocialeWoon®-concept

Inleiding SocialeWoon®”-concept

Het SocialeWoon®”-concept van Guidance Profile is de integrale oplossing voor met name gemeentes en coöperaties op het gebied van wonen. Wij bieden met die concept een helpende hand voor diverse problemen die inmiddels een structureel karakter hebben gekregen.

Omdat de hier bedoelde problematieken zeer complex zijn, hebben we besloten de uitwerking in boekvorm uit te geven. Iedere betrokken of geïnteresseerde stakeholder kan zich op deze wijze persoonlijk verdiepen in onze aanpak.

Bestellen van het boek kan onder andere via de volgende link: Het SocialeWoon-concept: het boek.

Voor iedere geïnteresseerde lezer die een gratis PDF exemplaar  wil ontvangen, stuur me dan een verzoek daartoe op mijn e-mail adres: c.buys@guidanceprofile.nl, en vermeld daarin jouw e-mail adres. Ik stuur dan z.s.m. dit e-boek op naar je opgegeven e-mail adres (en ook mijn andere boeken als je daarom verzoekt).Cover boek 4

Het ”SocialeWoon®”-concept beschrijft in vogelvlucht het Sociale Woningbouw concept dat vanuit Guidance Profile in 2013 is ontwikkeld door Cees Buys. Het concept betreft de realisatie van woonwijken die bestaan uit minimaal 350 wooneenheden (of een veelvoud daarvan) die per 350 woningen zijn verdeeld over 6 sub wijken van elk 60 woningen, die met elkaar zijn verbonden wat de leefbaarheid en de sociale cohesie sterk bevordert en ook institutionaliseert op een organische en autonome wijze.

De reden achter de ‘350’ is de economische haalbaarheid van het geheel. Met dit aantal kunnen namelijk de gezamenlijke voorzieningen (productie van ‘storable energy’ uit afvalstromen, eventueel en waar mogelijk centrale aardwarmte, windmolentjes op de lantarenpalen, speelweides, 4 winkels, buurtcentrum, etc.) worden gefinancierd. Met minder woningen zou de huur snel omhoog moeten en dat mag niet omdat de huurder in dit SocialeWoon®”-concept voorop staat.

Kenmerken van dit woonconcept zijn:

1. Bouwkosten per huis compleet en conform het bouwbesluit per 1 januari 2015 (excl. de grondkosten en aanleg overige wijkvoorzieningen), bedragen niet meer dan € 92.000,- per huis;
2. Alle wooneenheden zijn huurwoningen (er is geen sprake van koop);
3. Ieder huis heeft een tuin, buitenberging en een eigen (centraal gelegen) parkeerplaats;
4. Iedere woonwijk heeft een park(je) met waterpartij dat in open verbinding staat met de bestaande waterwegen (i.v.m. de verversing);
5. Iedere woonwijk heeft een eigen wijkbestuur dat bestaat uit huurders;
6. Er is sprake van een hoge betrokkenheid van de bewoners bij de leefbaarheidsbevordering in de wijk;
7. Ontspanning is geïntegreerd in dit woonconcept voor de kinderen én de ouderen (middels een buurthuis, speelweides, visvijver, wandelpaden, groenvoorziening, tuinen);
8. De huren per woning zijn initieel vanaf € 725,- netto per maand inclusief Energie (geen gas) en Wi-Fi. In dit bedrag is een zogenaamde ‘SocialeWoon-bijdrage’ inbegrepen;
9. Bij actieve participatie door de huurder ( schilderijtje ophangen bij de buren, of boodschappen doen voor een oudere bewoner in de wijk ) kan iedere huurder deze SocialeWoon-bijdrage terugverdienen (geheel of gedeeltelijk afhankelijk van hoeveel men voor elkaar en de wijk doet) tot maximaal € 115,- per maand. We denken dat dit bevorderend werkt voor de sociale cohesie in de SocialeWoon-wijk. Wij faciliteren dit met de zg. SocialeWoon-app;
10. De wooneenheden zijn slechts te huur op basis van harde criteria van toelating die borg staan voor de basisintegratie van de bewoners en een bevolkingsmix die representatief is voor de maatschappij. Deze criteria zijn een hard formule-uitgangspunt, een belangrijk succeselement;
11. Het complete SocialeWoon®”-concept is beschreven in een boek met gelijkluidende titel en dient als harde leidraad;
12. Vanaf een woonwijk van 350 woningen is er te allen tijde een centrale ontmoetingsplaats “De Ontmoeting”, welke is ingericht als een ‘buurthuis’ waar allerhande sociale, culturele en andere activiteiten kunnen plaatsvinden;
13. Het wijkbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het buurthuis evenals alle overige te organiseren activiteiten en beheert de kas van de huurdersvereniging correct.
15. Het gehele project is energie technisch volledig en langjarig zelfvoorzienend en ‘Nul-op-de-meter’ qua elektriciteitsvoorziening (allerlaatste technologieën) en ook qua afvalstromen heeft deze wijk daarvoor een complete oplossing (organische én anorganische afvalstromen).
16. Het vrije gebruik van dit concept is mogelijk nadat daartoe een gebruikersovereenkomst is gesloten met GuidanceProfile.nl.

Het intellectuele eigendom van dit SocialeWoon®”-concept ligt bij Guidance Profile Zuid-Afrika en is formeel notarieel gedeponeerd bij IdeeSafe onder nummer A160818001-01. Het is strafbaar dit SocialeWoon®”-concept zonder formeel gesloten gebruikersovereenkomst te gebruiken, toe te passen, te implementeren of vergelijkbaar.  Aan het vrije gebruik van het SocialeWoon®”-concept is een vergoeding verbonden voor Guidance Profile in de vorm van royalty’s. Meer informatie over het gebruik van ons concept kan u aanvragen op : c.buys@guidanceprofile.nl

Samenwerking :

In samenwerking met onze bouwpartners, hebben we de beschikking over een compleet woonwijk (met sowieso 18 verschillende woningtypen) waarbij de navolgende eigenschappen in hoofdlijnen aan de orde zijn:

  1. De wijk is zeer groen (incl. ‘stadslandbouw-projecten’) en voorts volledig zelfvoorzienend qua energiebehoefte;
  2. Materiaalgebruik van de woningen is voor de meeste huizentypes 100% recyclebaar en zeer duurzaam en sterk;
  3. De oplevering van de wijk (water en winddicht casco, straten en infrastructuur) is haalbaar binnen één jaar. Afbouwtijd tot leefbaar bedraagt maximaal één maand;
  4. Alle woningen zijn minimaal EPC=0 bij oplevering;
  5. Bouwkosten zijn zeer concurrerend ten opzichte van de traditionele bouwvarianten;
  6. Moderne uitstraling;
  7. Alle bovenwijkse voorzieningen om de wijk energie- en afvalneutraal te maken maar ook het buurtcentrum, winkels er ontspanningsplekken zijn hier standaard voorzien (vanaf 500 woningen per wijk).

Met dit woonwijk concept luiden we een nieuw tijdperk in, in de woningbouw. De hier toegepaste typen woningen zijn uitermate geschikt (alleen al door de stichtingskosten) voor sociale woningverhuur en als starterswoningen voor mensen met een startersbudget. Woningen zijn zowel grondgebonden als ‘gestapeld’ te realiseren.