Guidance Media

Teneinde zelf de nieuwsfeiten, voortkomend uit de initiatieven van Guidance Profile, op de juiste wijze voor het vublieke voetlicht te brengen, hebben we (de heer Basri Dogan en ondergetekende) onlangs in twee online nieuws-sites geactiveerd.

Het betreffen Amsterdam Daily en BizzToday-magazine

Beide genoemde nieuws hebben nu nog grote overeenkomsten qua content. Amsterdam Daily gaat door op deze ingeslagen weg en BizzToday-magazine zal zich meer en meer gaan richten op zakelijke onderwerpen, achtergronden bij belangrijke nieuwsfeiten en het aan de kaak stellen van misstanden in onze samenleving.

Andere activiteiten in dit verband zijn het produceren van korte films, bedrijfsfilms en documentaires. Ook het online beheer van al deze mediauitingen wordt door ons gedaan.

Wij zijn volledig onafhankelijk in onze nieuws-flitsen.