Conceptontwikkeling

Wat is conceptontwikkeling? Wat levert een sterk bedrijfsconcept u op?

Sinds 1984 is Cees Buys actief in de conceptontwikkeling en heeft daarmee de basis gelegd voor wie we nu zijn. Met onze Zuid-Afrikaanse moeder hebben we een strategisch sterke partner naast ons waarmee we onze missie en ambitie zeer goed kunnen verwezenlijken. Onze mogelijkheden zijn door deze samenwerking enorm toegenomen.

De expertise op gebied van bedrijfsconcepten heeft inmiddels geleid tot vele oplossingen van probleemsituaties in zeer vele bedrijven waarin we actief zijn geweest. Het nut en belang van een krachtig, eigen bedrijfsconcept toont zich dagelijks in de bedrijven die hier inmiddels voor hebben gekozen.

Een sterk bedrijfsconcept bepaalt in hoge mate de identiteit van een bedrijf en is ook vaak de basis voor grote ontwikkelingen, successen en goede resultaten. Ook de borging van behaalde resultaten is relatief eenvoudig te realiseren in de bedrijfscultuur, systemen en structuren. Dit wordt gemakkelijker vanuit de conceptgedachte.

Het gebruik van een solide bedrijfsconcept heeft de volgende effecten op uw bedrijfsvoering:

  • Verlaging van bedrijfsrisico’s
  • Verhoging van het rendement
  • Verhoging van de waarde van het bedrijf
  • Ondersteuning van heldere marktcommunicatie, ten opzichte van uw concurrent
  • Houvast voor uw medewerkers (identificatie)
  • Goed overdraagbaar door verregaande standaardisatie

Het slimme bedrijfsconcept is de sleutel tot succes en versterkt de ambitie om daadwerkelijk succesvol te zijn.

Het is tevens de basis voor een sterke franchise-organisatie.

Een greep uit onze professionele portfolio treft u aan onder de kop “Gerealiseerde wapenfeiten” op deze website.

Cees Buys