Guidance People

Guidance People betreft een innovatief concept die is gericht op het aan het werk helpen van vrijwel iedereen die thans werkzoekend is. Het is relatief gemakkelijk om hoogopgeleiden naar werk te begeleiden maar hoe zit het met mensen die minder of helemaal niet goed liggen in de arbeidsmarkt? Voor mensen dus die bijvoorbeeld de ‘bijstand’ zien en ook ervaren als hun eindstation?

Dit concept is met name gefocust op het aan het werk helpen van ook deze laatste categorie werkzoekenden. Dit concept is gekoppeld aan het SocialeWoon-concept en komt daarmee pas volledig tot zijn recht zodra de eerste 1.000 goedkope(re) huurwoningen gebouwd gaan worden. Deze mega-investering betekent veel werkgelegenheid en zal (mede omdat de vraag naar goedkopere huurwoningen vele malen groter is dan deze eerste 1.000) in de nabije toekomst ook substantieel gaan toenemen waardoor we direct invloed hebben op deze werkgelegenheid. De bouw van huizen alleen al betekent werkgelegenheid maar ook op andere vlakken wordt fors geïnvesteerd en daar zijn één op één veel mensen bij nodig om zaken gerealiseerd te krijgen. Onze focus daarbij hebben we in de eerste alinea reeds gegeven.

Indien u meer informatie wenst over deze ontwikkeling die nu speelt, mailt u ons dan op: info@guidanceprofilegroep.nl

Labels waaronder we in deze gaan werken zijn:

Guidance People 1

Logo SW 1        BizzToday 1