Guidance Innovations

Guidance Innovations is een tak aan de Guidance Profile stam waar alle innovaties niet alleen worden bedacht maar ook zo voorbereid dat ze implementeerbaar zijn. We hebben daartoe een team van hoog opgeleide en zeer creatieve young-professionals actief. Ook deze activiteit betreft een concept omdat we het ‘innovatieve denken’ hebben gevat in een zeer werkbare modus waarin elk creatieve brein zich scherpt aan de collegae en er een blijvend bruisende bron is geactiveerd van waaruit de innovatieve ideeën en toepassingen dagelijks weer opnieuw opwellen.

Een specifiek innovatieafdeling als Guidance Innovations is belangrijk om vernieuwing aan te moedigen en de ideeën die hier uitgewerkt worden dragen bij aan het succes. De innovatie die wij in onze bedrijven ontwikkelen en toepassen is een veel te belangrijk onderdeel om zomaar ergens onder te brengen en over te laten. Hiervoor hebben wij Guidance Innovations opgericht, hier worden dromen waarheid, deze wijze van denken is een manier van denken die moet doorsijpelen over elke tak van de onderneming. Want, inderdaad, elke afdeling kan en zou dromen moeten waarmaken.

Door de ideeën die vaak bij toeval ontdekt worden, komen we vaak tot nieuwe inzichten. Onze werknemers hebben de vrijheid hun dromen achterna te gaan en te maken wat hun fantasie hen ingeeft. Wat wij doen is , de creatieve ideeën inkaderen in een structuur, waarbinnen zij kunnen werken.

Op basis van onze gestelde criteria, worden er periodiek ideeën geselecteerd om te verwerken tot maakbare eenheden.

Ideeën uit deze ‘Bron’ die bruikbaar zijn voor ons zijn onder andere:

  1. Electriciteit genererende lantarenpalen (voor in de straten)
  2. Powerwalls (voor in huizen)
  3. Slimme thermostaat / automatiserings-systemen (voor in huizen)
  4. Verlichtingsoplossingen in de allernieuwste LED-variant (voor huis en bedrijf)
  5. Beveiligingsrobot en meerdere innovatieve oplossingen (voor bedrijf)
  6. Meerdere IT-innovaties (voor huis en bedrijf)
  7. etc., etc.

Wat thans leverbaar is, is volledig uitontwikkeld (zonder kinderziektes).