BedrijvenLease – concept

Het BedrijvenLease – concept is ontwikkeld als antwoord op de stagnerende bedrijfsopvolging in met name het Nederlandse MKB. Een concept dat aan alle kanten een oplossing biedt voor het majeure probleem wat er op dit moment in de stagnerende bedrijfsopvolging in Nederland speelt (en feitelijk in geheel Europa). De titel van het boek waarin dit concept beschreven is, heet : Opvolging en overdracht. Naast de beschrijving van dit probleem dat vanuit alle facetten is belicht, wilde wij ook een creatieve en innovatieve oplossing aandragen voor dit probleem. Niet alleen signaleren maar dan ook de (mogelijke) oplossing er bij.

Kan u het voorstellen? Meer dan 100.000 Nederlandse ondernemers worstelen jaar in jaar uit met dit dilemma omdat hun kinderen andere ambities hebben dan het bedrijf van hun ouders over te nemen. Het boek met de titel: ‘Opvolging en Overdracht’ beschrijft dit proces uitgebreid en geeft ook een integrale oplossing voor dit dilemma: Het BedrijvenLease – concept’.

BedrijvenLease 1

Opvolgingenoverdracht