Het SocialeWoon®-concept

Inleiding SocialeWoon®”-concept

Het SocialeWoon®”-concept van Guidance Profile is de integrale oplossing voor met name gemeentes en coöperaties op het gebied van wonen. Wij bieden met die concept een helpende hand voor diverse problemen die inmiddels een structureel karakter hebben gekregen.

Omdat de hier bedoelde problematieken zeer complex zijn, hebben we besloten de uitwerking in boekvorm uit te geven. Iedere betrokken of geïnteresseerde stakeholder kan zich op deze wijze persoonlijk verdiepen in onze aanpak.

Bestellen van het boek kan onder andere via de volgende link: Het SocialeWoon-concept: het boek.

Voor iedere geïnteresseerde lezer die een gratis PDF exemplaar  wil ontvangen, stuur me dan een verzoek daartoe op mijn e-mail adres: c.buys@guidanceprofile.nl, en vermeld daarin jouw e-mail adres. Ik stuur dan z.s.m. dit e-boek op naar je opgegeven e-mail adres (en ook mijn andere boeken als je daarom verzoekt).Cover boek 4

Het ”SocialeWoon®”-concept beschrijft in vogelvlucht het Sociale Woningbouw concept dat vanuit Guidance Profile in 2013 is ontwikkeld door Cees Buys. Het concept betreft de realisatie van woonwijken die bestaan uit minimaal 350 wooneenheden (of een veelvoud daarvan) die per 350 woningen zijn verdeeld over 6 sub wijken van elk 60 woningen, die met elkaar zijn verbonden wat de leefbaarheid en de sociale cohesie sterk bevordert en ook institutionaliseert op een organische en autonome wijze.

De reden achter de ‘350’ is de economische haalbaarheid van het geheel. Met dit aantal kunnen namelijk de gezamenlijke voorzieningen (productie van ‘storable energy’ uit afvalstromen, eventueel en waar mogelijk centrale aardwarmte, windmolentjes op de lantarenpalen, speelweides, 4 winkels, buurtcentrum, etc.) worden gefinancierd. Met minder woningen zou de huur snel omhoog moeten en dat mag niet omdat de huurder in dit SocialeWoon®”-concept voorop staat.

Het intellectuele eigendom van dit SocialeWoon®”-concept ligt bij Guidance Profile Zuid-Afrika en is formeel notarieel gedeponeerd bij IdeeSafe onder nummer A160818001-01. Het is strafbaar dit SocialeWoon®”-concept zonder formeel gesloten gebruikersovereenkomst te gebruiken, toe te passen, te implementeren of vergelijkbaar.  Aan het vrije gebruik van het SocialeWoon®”-concept is een vergoeding verbonden voor Guidance Profile in de vorm van royalty’s. Meer informatie over het gebruik van ons concept kan u aanvragen op : c.buys@guidanceprofile.nl

Samenwerking :

In samenwerking met onze bouwpartners, hebben we de beschikking over een compleet woonwijk (met sowieso 18 verschillende woningtypen) waarbij de navolgende eigenschappen in hoofdlijnen aan de orde zijn:

  1. De wijk is zeer groen (incl. ‘stadslandbouw-projecten’) en voorts volledig zelfvoorzienend qua energiebehoefte;
  2. Materiaalgebruik van de woningen is voor de meeste huizentypes 100% recyclebaar en zeer duurzaam en sterk;
  3. De oplevering van de wijk (water en winddicht casco, straten en infrastructuur) is haalbaar binnen één jaar. Afbouwtijd tot leefbaar bedraagt maximaal één maand;
  4. Alle woningen zijn minimaal EPC=0 bij oplevering;
  5. Bouwkosten zijn zeer concurrerend ten opzichte van de traditionele bouwvarianten;
  6. Moderne uitstraling;
  7. Alle bovenwijkse voorzieningen om de wijk energie- en afvalneutraal te maken maar ook het buurtcentrum, winkels er ontspanningsplekken zijn hier standaard voorzien (vanaf 500 woningen per wijk).

Met dit woonwijk concept luiden we een nieuw tijdperk in, in de woningbouw. De hier toegepaste typen woningen zijn uitermate geschikt (alleen al door de stichtingskosten) voor sociale woningverhuur en als starterswoningen voor mensen met een startersbudget. Woningen zijn zowel grondgebonden als ‘gestapeld’ te realiseren.