Bedrijf financieren?

Bedrijf financieren en opstarten?

Veel ondernemers in Nederland hebben financiering nodig. Daarnaast zien we dat financiële instellingen hun loketten weer meer openstellen voor een ondernemerskrediet mits er een goed bedrijfsplan (ondernemersplan) onder ligt met een overtuigend ‘verdienmodel’. Jouw idee kan zomaar een goedlopend bedrijf worden.

Dé weg om gefinancierd te worden is primair door middel van een goed doortimmerd bedrijfsplan. GuidanceProfile.nl helpt ondernemers met hun bedrijfsplan en dan in één keer goed en doen dit middels ons Support-concept. Blijf niet langer in je eentje tobben als je met ons binnen één week het juiste bedrijfsplan kunt hebben waarmee je direct ook de financiering kunt regelen. Wij adviseren ook welke weg naar financiering voor jou het meest effectief is. Het gaat per slot van rekening om jouw belang.

Het Support-concept houdt het volgende voor uw bedrijf in:

  1. Een persoonlijke intake met een quickscan ordent de ideeën en ambities van de ondernemer waardoor niet alle elementen van het plan helder worden maar het geeft tevens een realistisch beeld van de winstgevendheid van het beoogde bedrijf en daarmee de haalbaarheid ervan. Binnen één uur weten we dit. Deze eerste intake is kosteloos.
  2. Blijkt uit deze eerste stap de haalbaarheid, dan is onze ervaring dat men verder wil. Op dit moment betaalt de betreffende ondernemer zijn startfee en gaan we van start en zijn er verschillende opties mogelijk die kunnen variëren van slechts coaching bij het opstellen van het bedrijfsplan door de ondernemer zelf tot en met het volledig voor de ondernemer opstellen en schrijven van dit plan (dit laatste is bijvoorbeeld het geval voor degenen die onzeker zijn over de Nederlandse taal).
  3. Zodra iedereen (maar vooral de ondernemer) het ‘goede gevoel’ heeft bij het gehele plan, is het moment daar dat het financieringstraject kan worden opgestart. Ook hier geldt dat wij ondersteunen bij het verkrijgen van de juiste financiering (onderdeel van het bedrijfsplan is het ‘financieringsvoorstel’ en de ‘liquiditeitsbegroting’). Hier zullen we altijd ondersteunend zijn omdat elke financier de ondernemer in de ogen kijkt omdat deze ook de financiële verplichting aangaat.
  4. Daar waar het een sterk plan betreft en de ondernemer heeft zelf onvoldoende eigen vermogen, kunnen wij deze ondernemer helpen de eigen vermogenspositie te versterken met risicodragend geld (veelal in ruil voor een minderheidsdeel in het aandelenkapitaal).
  5. Na financiering en opstart, breekt in de regel de meest risicovolle periode aan en ook dan staan we de ondernemer terzijde met raad en daad. We gaan dus ‘all-the-way’ tot het beoogde resultaat is gerealiseerd dan wel tot het moment dat de turbulente fase van de prille onderneming voorbij is en de bedrijfsvoering gestabiliseerd is. Terugval voorkomen we op deze wijze en met dit beproefde Support-concept is de ondernemer (nb: het meest eenzame beroep) nooit alleen. Indien we deelnemen in het aandelenkapitaal (na meefinancieren) leveren we een commissaris. Zijn we geen medefinancier, dan zijn we graag sparringpartner van de ondernemer omdat er op dat moment een sterke vertrouwensrelatie is ontstaan en de ondernemer de toegevoegde waarde van onze betrokkenheid ziet.
  6. Dit Support-concept gebruiken we niet alleen voor starters maar ook bij bedrijfsopvolging, bedrijfsverkoop of aankoop, wetende dat de overname van een bestaande onderneming vele malen minder riskant is (financieel) dan een start-up. Deze wetenschap nemen we ook mee in de intake (punt 1).

Wil jij dat jou bedrijf ook gefinancierd gaat worden conform dit Support-concept en heb je daartoe een krachtig bedrijfsplan nodig, bel direct voor een afspraak met Cees Buys en zijn team van experts op zijn directe nummer: 06 51 34 26 49.

Jouw investering bij het bedrijfsplan

Omdat we weten dat de aanloop naar een bedrijfsfinanciering al duur genoeg is, hebben we een speciaal aanbod voor je. We knippen onze kosten in een deel vooraf en een resultaat-vergoeding achteraf zodra de financiering daadwerkelijk is gerealiseerd. De kosten vooraf bedragen, indien het financieringsbedrag niet hoger is dan € 250.000,-, in totaal € 1.000,-, maar verder all-in. Achteraf, als de financiering van je bedrijfsplan feitelijk is gerealiseerd, vragen wij een resultaatfee ad € 4.000,-. De totale investering om je droom waar te maken is € 5.000,-.

Indien je bedrijfsplan voldoende sterk is en je hebt té weinig eigen financiële inbreng (zg. Eigen Vermogen), dan is het mogelijk dat wij, via ons een eigen investeringsfonds, meedoen om het vereiste eigen vermogen aan te vullen zodat de bank de rest wil doen. Dit verhoogt alleen maar je kansen om daadwerkelijk gefinancierd te raken en van start te kunnen met je eigen bedrijf.

SPECIAAL AANBOD voor jonge startende ondernemers: € 750,- *

Wij weten daarna van elkaar wat we waard zijn en sturen aan op een langjarige samenwerking waarin we samen werken aan jouw succes.

Het business-expert team

Alle genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW maar verder inclusief reiskosten, kantoorkosten, etc. (all-in)

*) Dit speciale Businessplan-aanbod geldt t/m 30 april 2019 en is bij vooruitbetaling verschuldigd nadat de QuickScan heeft uitgewezen van het onderhanden bedrijf bestaansrecht heeft.

 

Werkwijze bij het maken van het bedrijfsplan

Dag 1: Bel ons voor een intakegesprek, waarna op korte termijn een ontmoeting volgt van circa 1 uur. Tijdens dit gesprek maken we aantekeningen, nemen jouw doelstelling en de belangrijke details door en we maken samen een zogenaamde ‘Quickscan’ op de financiële aspecten van je bedrijfsvoering. Mocht het zo zijn dat deze Quickscan, na dit intakegesprek en na diverse scenario’s te hebben toegepast, nog een negatief resultaat geven, dan gaan we niet met je verder, het kost je dan niets en je bent alsdan behoed voor een zakelijke mislukking. Kom je echter door deze Quickscan heen, dan is de kans op succes met je eigen ideeën meer dan 90%. Te allen tijde tekenen we een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) vooraf zodat je vrij kunt spreken en niet bang hoeft te zijn dat iemand anders dan jij er met je plan vandoor gaat.

Dag 2: Je bent goed door de Quickscan gekomen waarna een tweede gesprek volgt van een dagdeel (circa 4 uren). Naast het werken aan de financiële paragrafen en de tekstuele inhoud van het bedrijfsplan is er ook plaats voor een training over hoe je de financiële paragrafen bij je toekomstige plan kunt lezen en interpreteren. Het betreft een interactieve training met demonstraties op basis van ons inmiddels zeer breed beproefde en toegepaste rekenmodel.

Dag 3: Binnen 48 uur na de intake heb je van ons de eerste versie van jouw bedrijfsplan inclusief de financiële paragrafen op de e-mail. Je leest dit plan aandachtig door en bepaalt in hoeverre de inhoud en financiën passen bij het brede beeld dat je hebt van je eigen bedrijf.

Dag 4: We hebben op de vierde dag ons tweede gesprek op inhoud en nemen dan gedurende een dagdeel samen je bedrijfsplan en financiële paragrafen door.

Je krijgt zo een compleet beeld (inzicht én overzicht) van wat je nog wilt en moet toevoegen aan je bedrijfsplan. Je gaat nu zelf aan het werk met het aanscherpen en completeren van je bedrijfsplan op basis van jouw eigen ideeën. Wij hebben de tekstuele aanzet gemaakt en jij maakt het af omdat het nu eenmaal jouw Bedrijfsplan is die jij straks ook moet gaan verdedigen bij de financiële instellingen waar je financiering aanvraagt. De financiële paragrafen onderbouwen daarbij je bedrijfsplan.

Dag 5: Aan het einde van dag 5 lever je jouw eigen (aangescherpte) tekst bij ons aan per e-mail. Wij toetsen jouw plan zeer scherp op de consistentie, feitelijke juistheid, haalbaarheid, SMART en meer (maar ook taalkundig moet het foutloos zijn!).

Dag 6: Ons derde en laatste gesprek gaat over de resterende punten en komma’s van het plan. De status aan het einde van deze zesde dag is het zogenaamde “Goede Gevoel” bij dit plan, haar financiële onderleggers, de haalbaarheid en dus ook de financierbaarheid van dit bedrijf.

Vervolgens zijn we gereed om het financieringstraject in te gaan en jouw bedrijf daadwerkelijk te gaan bouwen.